Vitajte na našich stránkach!

Spoločnosť Mosap a.s. so sídlom v Nitre, poskytuje komplexné služby v projektovej, inžinierskej a stavebno-montážnej oblasti. Spoločnosť vznikla v roku 1997 postupnou transformáciou a zlúčením spoločností Mastorbs, STG s.r.o. a Bamsit s.r.o., ktoré pôsobili na Slovensku a zahraničných trhoch už od začiatku deväťdesiatich rokov.


Mosap a.s. realizovala viac ako 100 projektov formou generálneho dodávateľa v oblasti energetiky, investičnej a infraštruktúrnej výstavby. V zahraničí naša spoločnosť realizovala viac ako 30 úspešných projektov, medzi ktoré patria výstavba čerpacích staníc PHM Karov, Pampov a Anklan, ale taktiež aj montáže technológií a stavebné práce pre spoločnosti AKP Medlov, Škoda Plzeň a AVIA Praha.

Naše stavebné aktivity posledných rokov sa zameriavajú hlavne na výstavbu Nájomných bytových domov pre mestá a obce (spĺňajúce požiadavky financovania ŠFRB a dotácii MDV SR); developerských rezidenčných a administratívnych projektov; líniových stavieb (vodovody, kanalizácie, osvetlenie, cesty, námestia a chodníky) a rodinných domov na kľúč. Návštevníkov našej stránky pozývame k nahliadnutiu našich referencií obrazomtextom kliknutím na poskytnutých linkách, alebo v hlavnej ponuke našej webovej stránky.

Manažment spoločnosti a naši zamestnanci si kladú za prioritu vysokú kvalitu, odbornosť a rýchlosť realizácii stavebného diela, nakoľko si uvedomujeme ekonomický dopad týchto parametrov na ziskovosť projektov a kvalitu užívania stavebných diel našich zákazníkov. V prípade záujmu našich zákazníkov poskytneme náš „pohľad z praxe“ na  realizáciu predloženej projektovej dokumentácii, a to z pohľadu štruktúry nákladov, praktickosť užívania už vykonaného diela a možných stavebných alternatív voči navrhovanej projektovej dokumentácii. Výsledkom takejto analýzy pre našich klientov býva často úspora stavebných nákladov a skrátenie času realizácie stavebného diela.

Kvalita našej práce, zodpovedný prístup k našim zamestnancom a životnému prostrediu sú potvrdené certifikátmi ktoré boli udelené našej spoločnosti, a to:

Implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality pre:
Pozemné a inžinierske stavby, výrobu kovových konštrukcií, projektovanie pozemných stavieb, staviteľské a inžinierske činnosti.“


Implementovaný a udržiavaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre:
Pozemné a inžinierske stavby, výrobu kovových konštrukcií, projektovanie pozemných stavieb, staviteľské a inžinierske činnosti.“

Implementovaný a udržiavaný systém manažérstva environmentu pre:
Pozemné a inžinierske stavby, výrobu kovových konštrukcií, projektovanie pozemných stavieb, staviteľské a inžinierske činnosti.“

Napriek všetkej snahe a úsiliu sa takmer žiadna stavba nezaobíde bez  drobných závad a reklamácií. V takýchto prípadoch sa naša spoločnosť nevyhýba zodpovednosti, ale promptne reaguje na vzniknuté nedostatky ich odstránením bezodkladne k spokojnosti našich zákazníkov. Našim cieľom je vybudovať si dlhodobé vzťahy s našimi zákazníkmi, založenými na dôvere, spoľahlivosti a kvalite vykonaných prác.